Vi arbejder på at få forbedret Teglværkshavens hjemmeside, så den bliver så brugervenlig som muligt og vil være et naturligt sted at finde de oplysninger man som beboer i Teglværkshaven har brug for.

Du vil som bruger/besøgende bla. kunne finde informationer om:

Vi arbejder i øjeblikket med at finpudse designet af hjemmesiden og ligge tekster ind under de forskellige faneblade.
Endvidere arbejder med at få integreret en åben kontaktflade hvor beboerne kan poste alle mulige indlæg (en erstatning for Facebook) og vil herunder også lave en intern køb, salg & bytte side.
Derudover arbejder vi på at få lavet en brochure med information omkring vores hjemmeside, som vi kan udlevere til de nye beboere som flytter ind i Teglværkshaven.
Webgruppen består pt. af
  • Jacob nr. 7
  • Dennis nr. 38
  • Peter nr. 46
  • Thomas nr. 42
  • Christina nr. 45