Bestyrelsen er valgt til at sørge for god ro og orden i afdelingen, men der er trods alt flere opgaver i vores afdeling.
Her skal vi sørge bl.a. for

Vi skal også hele tiden være åben for ideer til at gøre tingene anderledes – både i bestyrelsen og i arbejdsgrupperne. Så udover en forventningsafstemning kan det være en fordel en gang i mellem at drøfte

Får vi ikke talt om disse ting, sker det ofte, at nogle oplever, at andre ”tromler”, og der kan let opstå konflikter om de fælles mål for bestyrelsesarbejdet. Konflikter og dårlig stemning har tit den konsekvens, at folk ikke orker at deltage i bestyrelsesarbejdet eller aktiviteter.
Gennem oprettelse af arbejdsgrupper har vi også delegeret både metode og budget til arbejdsgruppen, således at vi som bestyrelse ikke skal være styrende i alle detaljer og det skal vi også være bevidste om – mind os om det hvis vi glemme det.