I aktivitets- og festudvalget arbejder vi med en bred vifte af aktiviteter for børn og voksne i Teglværkshaven. De fleste aktiviteter og fester tager afsæt i danske traditionelle fester og begivenheder – fastelavn, sankthans, jul etc.

Formålet med festerne og aktiviteterne er at skabe en god ramme for naboskabet og fællesskabet i Teglværkshaven – uanset om man er barn, ung eller voksen.

Hvis man har ideer til aktiviteter, kan man altid henvende sig til en fra udvalget.

Aktivitet Deltagere i arbejdsgruppe Tovholder Dato
Fastelavn Zenia, Hanne, Jeanette, Anja, Zenia 2. marts
Sankthans Signe, Hanne, Tina, Susan, Anja Hanne 23. juni
Sommerfest Alle Gitte 23. august
Halloween Zenia, Natasja, Jannie, Jeanette Jeanette 19. oktober
Jul Signe, Allan, Naya, Mette Signe 23. November
Nytårskur Anne, Lotte, Susan Lotte 4. januar