På Tegværkshavens afdelingsmøde den 25. august 2013 blev det besluttet at nedsætte en gruppe til at  undersøge muligheder og begrænsninger ved at etablere et fælleshus i Teglværkshaven.

Teglværkshaven er en Almen+ afdeling, som betyder, at boligerne er bygget i energivenlige materialer, med så lidt inventar i boligere og fællesarealer som muligt for at holde omkostningerne ved indflytning og drift så lave som muligt. Ligeledes er der ikke indregnet udgifter til servicepersonale til vedligehold, drift af anlæg og udearealer samt etablering og drift af et fælleshus.

Det forventes, at beboerne selv finder på løsninger – enten ved at købe sig til det udefra (øger huslejen) eller ved at organisere sig ud af det, lave turnus-ordninger, arbejdsdage etc.

I Teglværkshaven er der en overvejende enighed om, at alt det arbejde vi kan lave selv uden at skulle købe os til det – er en fordel for afdelingen.

Men der er et paradoks i denne ordning. Alle de mange arbejdsgrupper på kryds og tværs, skaber mange møder, hvor beboerne mødes hjemme, der hvor det kan lade sig gøre.

For at kunne få arbejdet til at fungere godt i grupperne er det næsten en forudsætning, at beboerne kender hinanden på et eller andet plan, når de skal arbejde for fællesskabet.

Derfor bliver der lavet en del fællesarrangementer for børn og voksne, hvor vi hele året må lave udendørs arrangementer og slå de indkøbte telte op.

Det er en model, som vi sagtens kan fortsætte med. Det vil ikke være særlig udgiftsdrivende, da det er relativ begrænset, hvad afdelingen kan øge aktivitetsniveauet med.

Det vil dog lægge en begrænsning på, hvordan afdelingen kan udvikle sig med fællesskabslignende aktiviteter, som andre almennyttige afdelinger har mulighed for at fremme med et fælleshus.

Et fælleshus som et socialt mødested, hvor der kan laves klubaktiviteter for børn og voksne (alt fra dart, kortspil, gameing, banko, møderum til grupperne, afdelingens festhus) etc.

Et hus, som gerne skal kunne rumme flere sideløbende aktiviteter, møder og lign.

Endelig giver et fælleshus mulighed for, at beboerne kan leje et lokale til private arrangementer, hvor pladsen bliver for trang i husene.

På det ekstraordinære møde den 25. marts blev det besluttet, at der kan gennemføres et forprojekt til kr. 60.000,-. Samtidig blev gruppen udvidet med 3 nye deltager, således at vi er 8 engagerede beboere. Første step bliver et møde med 3B’s byggeafdeling og drift.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.