I renovationsgruppen koordinerer vi alt hvad der har med renovation og genbrug at gøre.

Det drejer sig bla. om:

Derudover har vi kontakten til Herlev Kommunes Tekniske Forvaltning i forhold til renovation og genbrug samt kontakten til HC Container som varetager tømning af genbrugsmaterialer og småt brandbart.

Vi har også en opgave i, sammen med de øvrige beboere, at holde områder og skralderum pæne og rydelige.