Vintervedligeholdelsesgruppen – eller i daglig tale ”Vintergruppen”

skovlsne

Gruppen, som pt. består af 10 medlemmer, mødes i november, hvor vi over en sneøl og en Gl. Dansk planlægger vinterens arbejde.

Foran os har vi nogle mørke vintermåneder, som, hvis vi er rigtigt heldige, kan vare lige til april. Arbejdet består i at feje sne, salte/gruse samt at vedligeholde det materiel, vi har til rådighed.

Vi rydder og salter/gruser med 3 små fejemaskiner og 2 saltspredere. Området, som vi dækker, er hovedstierne i bebyggelsen samt skralderummene. De 2 P-pladser ryddes af personale fra 3B Hjortegården.

Gruppen er opdelt i 3 hold, således at hver gruppe har ”vagten” hver 3. uge. Dog er det i orden, at give en hånd med, selv om man ikke har vagt, hvis lysten skulle være til stede.

Som udgangspunkt skal beboerne selv rydde/gruse foran egen bolig.

Vi slutter sæsonen af med et at holde et møde, hvor vi evaluerer og takker hinanden for en god indsats.

Nye medlemmer er velkomne i gruppen.